English | Mwanzo | Wasiliana nasi | Mrejesho | Tafuta
Nembo ya Serikali Benki kuu ya Tanzania Bank of Tanzania Logo
 

Mifumo ya Malipo - NPS

 
Utangulizi
 
Dira na Dhima ya Mifumo
ya Malipo ya Taifa
Malengo ya Mifumo
ya Malipo ya Taifa
 
Sheria, Kanuni na Miongozo
 
Kanuni za TACH 2016Mpya
Kanuni za TISS
Viwango na Vipimo vya Hundi 2013
Viwango vya Hati Rasmi
Tarakimu Kificho za benki na matawiMpya
Sheria ya mifumo ya malipo ya Taifa-2015
Kanuni za Udhibiti wa idhini na leseni za-
Mifumo ya Malipo 2015
Kanuni za Fedha za Kielectroniki 2015
 
 
Nyaraka na Matangazo
 
Waraka juu ya Ukomo wa Malipo ya Hundi TZS
Waraka juu ya Ukomo wa Malipo ya Hundi USD
Waraka juu ya Ukomo wa Malipo ya Kielekroniki
Waraka juu ya Ukomo wa Gharama za TISS kwa Wateja
Tangazo kwa wadau wa Malipo
 
Takwimu za Malipo
 
Huduma za Benki kwa njia ya Mtandao
Huduma za Benki kwa simu
Clearing House
Miamala ya Malipo Makubwa
Miamala ya Kadi
Kutuma na Kupokea Fedha nje ya Nchi
 
Maswali ya mara kwa mara
 
Nini Maana ya Mifumo ya Malipo ya Taifa?
Nani wadau wa Mifumo ya Malipo ya Taifa?
Njia zipi zilizozoeleka za malipo Tanzania?
Nini jukumu la Benki Kuu ya Tanzania katika Mifumo
ya Malipo ya Taifa?
 
 
Majarida
 
Malipo 4 2008
Malipo 3 2007
Malipo 2 2006
Malipo 1 2005
Toleo namba 3 Sep 2000
Toleo namba 2 Jun 1999
Toleo namba 1 Jan 1999
 

| Chuo cha Benki Kuu | Webmail Access | Bodi ya Bima ya Amana | Kumbukumbu | Ajira, Zabuni, Taarifa kwa Umma |

 
Mpangilio wa Tovuti | Tahadhari kwenye Tovuti | Sera ya Faragha | Tahadhari kwenye barua pepe | Webmaster@bot.go.tz