English | Mwanzo | Wasiliana nasi | Mrejesho | Tafuta
Nembo ya Serikali Benki kuu ya Tanzania Bank of Tanzania Logo

Masoko ya Fedha


Masoko ya Fedha Tanzania

Orodha ya Mawakala waliodhinishwa kwenye Minada ya Dhamana za Serikali (CDP)

Mfumo wa Kushiriki Minada ya Dhamana za Serikali
Salio la Benki

Mfuko wa Kudhamini Mikopo ya Miradi Midogo na ya Kati

Dhamana za Serikali

Hati Fungani za Muda Mfupi

Kanuni na Miongozo ya Minada iliyofanyiwa marekebisho

Mwongozo wa namna ya kushiriki katika soko la awali na la upili la dhamana za serikali

Minada:
 
Matokeo ya Minada:
 

Hati Fungani za Muda Mrefu

Mwongozo wa namna ya kushiriki katika soko la awali na la upili la dhamana za serikali

Minada:
 
Matokeo ya Minada:
 
Kanuni na Muongozo wa Mnada (PDF) - Feb, 2002

Kanuni na Muongozo wa Mnada - Machi 1998

Namna ya kukokotoa bei ya Hati Fungani

 

Fomu za Maombi: Fomu za Zabuni na kuhamisha Umiliki

Fomu ya Zabuni za Hati Fungani za Muda Mfupi

Fomu ya Zabuni za Hati Fungani za Muda Mfupi kwa Wakala wa Soko la Awali.

Fomu ya kuamisha Umiliki wa Dhamana za Serikali

Fomuu ya Zabuni za Hati Fungani za Muda Mrefu.

 

Mfumo wa Kutunza kumbukumbu za wateja kielektroniki (CDS)

Participant Application Form

Fomu ya maombi ya kutumia CDS

Fomu ya Maombi ya kusitisha matumizi ya CDS

Fomu ya ulinganifu wa mahesabu ya CDS

Mkataba wa Makubaliano

Fomu ya Maombi ya Zabuni

Fomu ya Maombi ya kufungua Akaunti ya Dhamana

Miongozo ya uendeshaji wa CDS

Lien creation form

Lien release form

Fomu yakuhamisha umiliki wa Dhamana za Serikali

Kanuni za CDS

Fomu ya Maombi ya Uwakala (CDP)

Form ya maombi yakubadilisha taarifa binafsi

Fomu ya kubadilisha taarifa za Kampuni

Fomu ya usajili wa Akaunti ya Mtoto ya CDS

Fomu ya usajili wa Akaunti ya pamoja ya CDS

Fomu ya usajili wa Akaunti binafsi na Kampuni

Mikataba ya kukopeshana baina ya benki (Repo)

Muhtasari wa Minada ya Repo :
 

Masoko ya Fedha baina ya benki

Master Repurchase Agreement (pdf)
 
Muhtasari wa Kukopeshana kwa siku moja 2017
Muhtasari wa Kukopeshana kwa siku moja kwa miaka iliyopita

 

Masoko ya Fedha za Kigeni

Muhtasari wa Soko la Fedha za Kigeni baina ya benki (IFEM) 2017

Muhtasari wa IFEM kwa miaka iliyopita

 

Viwango vy kubadilisha Fedha:

Taarifa kwa vyombo vya Habari

Taarifa kwa Umma: Mabadiliko kwenye Minada ya Hati Fungani(PDF) (24/Oktoba/2007)

Uzinduzi wa Hati Fungani ya Miaka 10  (Oktoba 16,2002)

Uzinduzi wa Hati Fungani ya Miaka 7   (Agosti 21, 2002)

Uzinduzi wa Hati Fungani ya Miaka 5  (Februari 19, 2002)

...

 

| Chuo cha Benki Kuu | Webmail Access | Bodi ya Bima ya Amana | Kumbukumbu | Ajira, Zabuni, Taarifa kwa Umma |

 
Mpangilio wa Tovuti | Tahadhari kwenye Tovuti | Sera ya Faragha | Tahadhari kwenye barua pepe | Webmaster@bot.go.tz