English | Mwanzo | Wasiliana nasi | Mrejesho | Tafuta
Nembo ya Serikali Benki kuu ya Tanzania Bank of Tanzania Logo

Usimamizi wa Benki

Wasilisha ripoti kwa mtandao

Utafiti wa makundi ya benki Aprili 2015


Mikutano mikuu ya mwaka ya wanahisa Juni 2012
Mikutano mikuu ya mwaka ya wanahisa Mei 2012
Uteuzi wa wakurugenzi na mameneja waandamizi Septemba 2012
Matumizi ya mitaji kwa kuanzisha tawi jipya, wakala mpya au ofisi mpya Januari 2011
Hifadhi ya chini ya kisheria dhidi ya amana na mikopo
Muundo wa data kwa ajili ya mfumo wa taarifa za wakopaji 2012
Uwasilishaji wa taarifa kwenye masijala ya taarifa za wakopaji 2013
Waraka wa ushirikishwaji wa wafanyakazi Watanzania Januari 2012
Matangazo ya Serikali Namba 416 & 417 yaliyochapishwa - Desemba 2012
******Orodha ya Ofisi za Serikali, Mashirika ya Umma, makampuni mengine ya kiamana (Benki) na Makampuni mengineyo ya Fedha Juni 2014
Eneo la vituo vya Masijala Kuu na Masijala mbadala - Machi 2014
Masharti kwa Benki na Taasisi za Fedha kuhusu kukopesha na kupokea amana kwa shilingi ya kitanzania kwa wasio wakaazi - Oktoba 2011
Tathmini ya sera za uendeshaji Septemba 2011
Uwasilishaji wa taarifa zote za matukio ya uhalifu na udanganyifu - 2012
Azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Kuhusu Somalia - Mei 2012

Orodha ya Benki na Taasisi za Fedha nchini Tanzania
Kanuni za Benki na Taasisi za Fedha (Kampuni ya ukopeshaji kwa wakopeshaji wa mikopo ya nyumba - TMRC) ya mwaka 2011
Kanuni za Benki na Taasisi za Fedha (Mikopo ya maendeleo) ya mwaka 2011

Kanuni za uanzishaji wa masijala ya taarifa za wakopaji - 2013

Kanuni za Maduka ya Kubadilisha Fedha - 2015

Kanuni za taasisi zinazotoa taarifa za wakopaji - 2013

Miongozo wa uwakala kwa benki, 2017

Orodha ya maduka ya kubadilisha Fedha

Sheria ya Fedha za Kigeni ya Mwaka 1992

 Kanuni za Benki na Taasisi za Fedha (Mikopo ya Nyumba) ya mwaka 2015

Kanuni za Benki na Taasisi za Fedha (karadha) ya mwaka 2011

Mwongozo ya uwekezaji kwa Mifuko ya Hifadhi ya Jamii, 2015

Marekebisho ya Kanuni za Benki na Taasisi za Fedha (utoshelevu wa mtaji) ya mwaka 2015

Kanuni za Benki na Taasisi za Fedha (utoshelevu wa mtaji) ya mwaka 2014

Kanuni za Benki na Taasisi za Fedha (udhibiti na ukaguzi wa ndani) ya mwaka 2014

Kanuni za Benki na Taasisi za Fedha (Usimamizi wa rasilimali hatarishi) ya mwaka 2014

Kanuni za Benki na Taasisi za Fedha (Ukomo wa Mrundikano wa mikopo na athari nyinginezo) ya mwaka 2014

Kanuni za Benki na Taasisi za Fedha (Ukomo wa athari za kushiriki katika soko la Fedha za kigeni) ya mwaka 2014

Kanuni za Benki na Taasisi za Fedha (Usajili) ya mwaka 2014

Kanuni za Benki na Taasisi za Fedha (hatua za kiusalama) ya mwaka 2014

Kanuni za Benki na Taasisi za Fedha (Usimamizi wa ukwasi) ya mwaka 2014

Kanuni za Benki na Taasisi za Fedha (Hatua za haraka za marekebisho) ya mwaka 2014

Kanuni za Benki na Taasisi za Fedha (huduma ndogondogo za Fedha) ya mwaka 2014

Marekebisho ya kanuni za Benki na Taasisi za Fedha (huduma ndogondogo za Fedha) ya mwaka 2015

Kanuni za Benki na Taasisi za Fedha (Wakaguzi wa nje) ya mwaka 2014

Kanuni za Benki na Taasisi za Fedha (Utoaje wa taarifa) ya mwaka 2014

Kanuni za Benki na Taasisi za Fedha (Usimamizi wa Jumla) ya mwaka 2014

Kanuni za Fedha za kigeni (Maduka ya kubadilisha Fedha) - 2008

Sheria ya Benki na Taasisi za Fedha ya Mwaka 2006

Mbinu za Usimamizi, Sheria, miongozo na nyaraka zilizopo

Kanuni za Usajili wa Maduka yakubadilishia Fedha

Orodha ya Kampuni za ukaguzi wa benki

Machapisho ya Usimamizi wa Benki

***Miongozo ya usimamizi wa vihatarishi kwa Benki na taasisi za Fedha ya mwaka 2010

***Tathmini ya sehemu halisi isiyoshabihiwa (Net Open Position)

Waraka wa kiwango cha chini cha akiba za benki kisheria uliobadilswa mwaka

Mfumo wa usimamizi kuzingatia vihatarishi

Mwongozo wakukodi huduma kwa ajili ya Benki na Taasisi za Fedha, 2008

Mwongozo wa Bodi za Wakurugenzi kwa ajili ya Benki na Taasisi za Fedha, 2008

Mwongozo ya usimamizi wa uendelevu wa biashara wakati wa dharura kwa ajili ya Benki na Taasisi za Fedha, 2009

Ripoti za Mwaka za Usimamizi wa Benki (PDF):  2004    2005    2006  2007 2008 , 2009, 2010 , 2011 , 2012, 2013, 2014 2015, [2016 ]

Vigezo kwa ajili ya Kuidhinisha na Kusajili wakaguzi wa nje wa Benki na Taasisi za Fedha

 

Wasiliana nasi

Mkurugenzi, Usimamizi wa Benki
S.L.P. 2939,
Dar es Salaam.
Mtaa wa 2 Mirambo, 11884, Dr es Salaam.

Namba za simu:
Mkurugenzi, Usimamizi wa Benki +255 223 5482
Meneja, Usimamizi wa Benki +255 223 5530
Meneja, Usimamizi wa Taasisi za Fedha +255 223 5480
Meneja, Tathmini za Leseni, sera na utendaji +255 223 5577
Meneja, Benki ndogondogo na maduka ya kubadilisha Fedha +255 223 5586

 

| Chuo cha Benki Kuu | Webmail Access | Bodi ya Bima ya Amana | Kumbukumbu | Ajira, Zabuni, Taarifa kwa Umma |

 
Mpangilio wa Tovuti | Tahadhari kwenye Tovuti | Sera ya Faragha | Tahadhari kwenye barua pepe | Webmaster@bot.go.tz